Panime Tartu Ehituses kokku 5-liikmelise meeskonna, et esmakordselt osa võtta Kontorite Lahingu võistlusest. Igal võistlusperioodi esmaspäeval saadeti lahendamiseks uus ja mänguline ülesanne. Esimesel nädalal oli ülesandeks tutvustada tiimiliikmeid ja nende omadusi läbi iseloomustava pabermaski. Saime üheskoos meelde tuletada käsitöötundide vilumused. Teisel nädalal panime kokku video, kuidas me ettevõttes motiveerime kolleege ning viimasel ehk kolmandal võistlusnädalal mõtlesime välja, milline on meie oma Tartu Ehituse superkangelane.

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee