11.11.2011 avati pidulikult Järlepa haridus ja kultuurikeskus HAKUKE, kus olid kohal nii esindajad haridusministeeriumist kui ka kohalik omavalitsus.

Üheskoos otsustati üle vaadata koos praktilise kasutusega uhiuus spordisaal. Lepiti kokku Tartu Ehitus AS'i ja Juuru vallaesindajate sõpruskohtumine pallimängudes. 24.novembril kohtuti mänguplatsil ning võeti mõõtu nii võrk- kui korvpallis. Et tegemist ei olnud niivõrd võistlusega, jäi ka mängutulemus võrdne: võrkpallis võitis Juuru, korvpallis Tartu Ehitus. Alljärgnevalt ka väike pildimaterjal. Loodame, et taolised üritused ei jää ühekordseks!

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee