Tartu Kõrgema Kunstikooli Telfri rajamine

Asukoht: Eha/Tähe 38b, Tartu

Tööde tellija: Tartu Kõrgem Kunstikool

Tööde lõpp: 30.06 2011

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee