Tartu Kasvuhoonete ehitustööd

Asukoht: Rõõmu tee 7, Tartu

Tööde tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Tööde teostamise aeg: juuli 2015 - detsember 2015

TE kontaktisik: Harri Hirschon

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee