Nõo Põhikooli õppehoone projekteerimis- ja ehitustööd

Asukoht: Kalju Aigro 3, Nõo

Tööde tellija: Nõo Vallavalitsus

Tööde teostamise aeg: september 2017-jaanuar 2018

TE kontaktisik: Joosep Jakobson

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee