AS Tartu Ehituse poolt ehitatud Väätsa eakatekodu avamine tomus 05.06.2015. Väätsale ehitatud eakate kodu on üks neljast Eestisse ehitatud liginullenergia näidishoonest, mis rajatakse Eesti- Šveitsi Koostööprogrammi raames. Hoone projekteerimisel on võetud arvesse kõiki aspekte, mis vähendavad talvel küttekulusid ning väldivad suvel vajadust maja jahutada.

Selle hoone rajamise eest sai AS Tartu Ehitus tänukirja Väätsa Vallavalitsuselt ja Väätsa Vallavanemalt Lauri Läänemetsalt.

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee