Tutvustus

AS Tartu Ehitus on 1992. aastal asutatud ehitusettevõte, olles sellega üks Eesti esimestest ehitusjuhtimisele spetsialiseerunud ettevõtetest.

29 aastat on ettevõtte tegevusstrateegia nurgakiviks olnud keskendumine ehituse peatöövõtule ja projektijuhtimisele nii riigi- kui erasektori tellimuste täitmisel. Tartu Ehitus on oma tegevusjaloo jooksul silma paistnud stabiilse likviidsuse poolest ja seda ka keerulistel aegadel.

Tegutseme ehituse valdkonnas võrdlemisi laial skaalal, ehitades nii muuseume, kultuurikeskusi, teenindusasutusi, koole, tootmishooneid, korterelamuid ja ärikeskusi. Ettevõte on saanud erilise tunnustuse muinsuskaitseliste hoonete restaureerimisel, olles korduvalt tõstetud esile Muinsuskaitseameti poolt.

AS Tartu Ehitus ehitustegevus on üle-eestiline. AS Tartu Ehitus tegevuse peaeesmärk on ehitada selliselt, et see rahuldaks tellija vajadusi ja ootusi. Pidev koostöö tellijaga, alates lähteülesande täpsustamisest, projekteerimisest, ehitamise ajalisest- ja finantsplaneerimisest kuni ehitise valmimiseni, on taganud soovikohased tulemused erinevate funktsioonidega hoonete ehitamisel või rekonstrueerimisel.

Teostatavate tööde kvaliteedi kindlustamiseks rakendame oma objektidel ainult litsentseeritud ja kogemustega alltöövõtjaid –hankijaid, kellega meid seob arvestatav koostöökogemus. Alates 2002. aastast omame ISO 9001 standardile vastavat kvaliteedijuhtimise sertifikaati. Alates 2017. aastast omame ISO 14001 ja 2020. aastast ISO 45001 sertifikaate.

AS Tartu Ehitus on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu üks asutajaliikmeid.

Kõike eelnevat silmas pidades oleme Teie kindel partner ehituse terviklahenduste elluviimisel!

AS Tartu Ehitus missioon

Me anname läbi ehitiste Eestimaale homse näo. Me teeme seda ehitades, rekonstrueerides ja restaureerides. Meie tugevus on kliendi ootustele vastav kõrge kvaliteet, motiveeriv töökeskkond, arenemisvõime ja lojaalsed kliendid.

Selle tagab seadusandlike ja muude nõuete täitmine ning juhtimissüsteemi jätkuv parendamine läbi kvaliteedieesmärkide püstitamise ja nende pideva ülevaatamise.

Load ja tunnistused

LOAD JA SERTIFIKAADID

ISO sertifikaadid ISO 9001,14001, 45001 sertifikaat

Muinsuskaitse tegevusluba E 82/2003 VS 530/2011

LIIKMELISUS

Eesti Ehitusettevõtjate Liit - liige aastast 1992 (asutajaliige)


Tartu Ehitus kontor Tartus

Tartu Ehitus AS

Aadress: Kalevi 108a, Tartu 50104
Telefon: 7 348 001
E-post: te@te.ee
Web: www.te.ee
Reg. number: 10243382

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee