AS Tartu Ehitus võtab konkursi korras tööle Tartusse:

PROJEKTI-, OBJEKTIJUHi

Kelle tööülesanneteks on:

 • ehitustööde juhtimine ja alltöövõtjate töö koordineerimine objektil
 • materjalide ja alltöövõttude hinnaküsimised, läbirääkimised ja lepingute ettevalmistamine
 • objekti eelarve, ehitustööde teostamise ajagraafiku ja rahavoogude plaani koostamine
 • suhtlemine tellija ja omanikujärelevalvega
 • ehituse käigu nõuetekohane dokumenteerimine
 • tööde kvaliteedi vastavuse tagamine ehitusnormidele, projekt-dokumentatsioonile ja ettevõtte juhtimissüsteemidele
 • ISO 9001; ISO 14001 ja ISO 45001 juhtimissüsteemide järgimine

Eeldame:

 • omandatavat või lõpetatud ehituslikku kõrgharidust ja eelnevat töökogemust ehitusalal
 • korrektsust ja kohusetundlikkust
 • väga head arvutikasutusoskust (Autocad, Project, Excel, Word)

Pakume:

 • motiveerivat töökeskkonda
 • konkurentsivõimelist töötasu
 • meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi

CV palume saata AS Tartu Ehitus Kalevi 108 A Tartu 50104 või e-posti aadressile te@te.ee.


EELARVESTAJA

Kelle tööülesanneteks on:

 • pakkumismaterjalidega tutvumine ja nende analüüsimine
 • mahtude arvutamine
 • alltöövõttude ja materjalide hinnapakkumuste küsimine
 • pakkumiste nõuetekohane vormistamine

Eeldame:

 • omandatavat või lõpetatud ehituslikku kõrgharidust
 • korrektsust ja kohusetundlikkust
 • väga head arvuti kasutusoskust (AutoCad, MS Project, MS Excel, MS Word)
 • järjepidevust ja koostöövõimet

Pakume:

 • kohapealse väljaõppe võimalust
 • motiveerivat töökeskkonda
 • konkurentsivõimelist töötasu, millele lisandub tulemustasu
 • meeldivat ja toetavat kollektiivi
 • koolitusvõimalusi
 • sporditoetust

CV palume saata AS Tartu Ehitus Kalevi 108 A Tartu e-posti aadressile te@te.ee.

Lisainfo ja küsimused tel: 734 8001 ja te@te.ee


juhiabi

Kelle tööülesanneteks on:

 • Asjaajamise korraldamine ning registrite pidamine, arhiivi haldus
 • Ostuarvete registreerimine, esmane läbitöötlus ja vastavuse kontroll ning projektijuhtimise programmi sisestamine
 • Personalitöö korraldamine, dokumentide koostamine, töötamise registri haldamine
 • Koolituste planeerimine ning kutsestandardite taotlemise ja taastõendamise protsesside korraldamine
 • Telefoni vastuvõtmine, suunamine, Info liikumise ladus korraldamine
 • Kolleegide abistamine erinevates jooksvates küsimustes
 • Juhatuse igakülgne assisteerimine, sh. seoses juhtimissüsteemi vastavuses hoidmisega kehtestatud standardiga
 • Dokumentatsiooni paljundamine, komplekteerimine ja vajadusel köitmine
 • Kodulehe haldamine
 • Kontori tehnika töökorras hoidmine ning kontori varustamine tarvilike toodetega
 • Külaliste vastuvõtmine ning nõupidamiste korraldamine ja protokollimine
 • Ühisürituste korraldamine ja läbiviimine
 • Firma meenete ja kinkide hankimine
 • Raamatupidaja asendamine haiguse ja puhkuse ajal, minimaalses võimalikus mahus, et tagada ettevõtete häireteta töötamine
 • Saldoteatiste ettevalmistamine ja saatmine.

Eeldame:

 • omandatavat või lõpetatud ehituslikku kõrgharidust
 • Vähemalt rakenduskõrgharidus või sekretäritöö kutseharidus või vähemalt kaheaastane töökogemus juhiabina või personalitöötajana
 • Personali valdkonna seadusandluse tundmine, vajaliku info kiire leidmise oskus
 • Teadmised raamatupidamise valdkonnas
 • Arvuti kasutamise oskus (MS Excel, MS Outlook, MS Word) väga heal tasemel.
 • B-kategooria juhilubade olemasolu.
 • Hea enesejuhtimise oskus, hea organiseerimisvõime, täpsus, süsteemsus, tähelepanelikkus, iseseisvus, hea pingetaluvus, hea analüüsivõime, suhtlemisoskus erinevate inimtüüpidega.

Pakume:

 • Meeldivat ja toetavat kollektiivi
 • Täiendkoolitusi
 • Kaasaegseid töötingimusi
 • Sporditoetust

CV palume saata AS Tartu Ehitus Kalevi 108 A Tartu e-posti aadressile te@te.ee.

Lisainfo ja küsimused tel: 734 8001 ja te@te.ee

Tartu Ehitus kontor Tartus

Tartu Ehitus AS

Aadress: Kalevi 108a, Tartu 50104
Telefon: 7 348 001
E-post: te@te.ee
Web: www.te.ee
Reg. number: 10243382

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee