Pinest AS tootmishoone laienduse ehitustööd

Asukoht: Himmaste küla, Põlva vald

Tööde tellija: Pinest AS

Tööde teostamise aeg: september - detsember 2013

TE kontaktisik: Aado Kivi

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee