Vahi ärihoone projekteerimis- ja ehitustööd

Asukoht: Vahi tee 9, Vahi alevik, Tartu vald

Tööde tellija: Jaama Varahaldus OÜ

Tööde teostamise aeg:

TE kontaktisik: Indrek Kann

Kalevi 108a, 50104, Tartu

734 8001

te@te.ee